Angela Beraca Mission

Cuvântul lui Dumnezeu înregistrat pe tematici, ca promisiuni ale Lui & rugăciuni.
„Ridică-te! Strălucește! Căci lumina ta a venit și slava Domnului a răsărit peste tine.”
(Isaia 60:1 - NTR)

Cuvântul lui Dumnezeu

Căci, după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.
(Isaia 55:10-11)

Promisiune

Căci ele (cuvintele acestea) sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor.
(Proverbe 4:22)

În adevăr, promisiunile lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „Da”; de aceea și „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.
(2 Corinteni 1:20)

Rugăciune

Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.
(Filipeni 4:6)

Însuși Domnul nostru Isus Cristos a spus: „Orice veți cere cu credință, în Numele Meu, prin rugăciune, veți primi.”
(Matei 21:22, Ioan 14:13)

Vești bune
(Cuvântul lui Dumnezeu citat și primit)

Cel mai nou podcast - Vești bune


Playlist cu toate Veștile bune


Veștile bune sunt distribuite și ca podcast prin aplicațiile/site-urile dedicate

Mesaje
(Cuvântul lui Dumnezeu propovăduit)

Cel mai nou mesaj


Playlist cu toate mesajele


Rugăciuni
(Cuvântul lui Dumnezeu aplicat și personalizat)

Cea mai nouă rugăciune


Playlist cu toate rugăciunile


Dacă întâmpinați probleme la ascultarea înregistrărilor, puteți să reîncărcați / reîmprospătați pagina (reload / refresh page). Dacă problemele persistă și după aceasta, avem rugămintea să ne scrieți un e-mail la adresa de mai jos și vom căuta posibilele cauze pentru a le rezolva.

Vom continua să facem înregistrări cu Cuvântul lui Dumnezeu pe diverse tematici, pe care le vom adăuga și aici, pagina principală conținând cea mai nouă înregistare, împreună cu o listă (playlist) care conține toate înregistrările din acea categorie.

Ne-am bucura să ne spuneți și nouă modul în care aceste mesaje au avut impact în viețile voastre, la adresa de e-mail de mai jos.

Fiți binecuvântați!

Contact
cruce

© Copyright 2024 Angela Beraca - Toate drepturile rezervate

AI Website Builder